ubytování Třeboňsko Mája

Cyklostezky Borovansko

Borovany se nacházejí jen 13 km od penzionu Mája a v jejich okolí se nachází krásná krajina a další cyklostezky. Zde máte několik tipů.

Dětský okruh – Na kole okolo Borůvkovan - 28 km

Trasa vede po asfaltových cestách a málo frekventovaných silnicích přes jednotlivé osady a turistické zajímavosti v nejbližším okolí Borovan. Trasa je lehká a je vhodná i pro malé děti.

Po trase mohou děti "sbírat" razítka podle pověstí, většinou jsou k dostání v občerstveních a restauracích. Další razítka s kaprem Jakubem Borůvkářem lze získat na pohádkových místech (infocentrum, Park exotických zvířat, pension Borovanský mlýn). Při předložení alespoň 6 razítek (na mapce Na kole okolo Borůvkovan) získá každý malou odměnu v infocentru v zámku.

Mapka ke stažení zde:

V Borovanech si můžeme přečíst borovanské pověsti na dvou informačních panelech - jeden je umístěn v areálu zámku pod nádvořím, druhý na rohu zahrady u mateřské školky. Pak již vyjedeme z  Borovan po cyklostezce 1123 po silnici na Ostrolovský Újezd. Za tratí pod Borovanami u infopanelu s dalšími pověstmi lze udělat 2 km zajížďku po úzké asfaltce k pohádkovému pensionu Borovanský mlýn - zde získáte hned 2 razítka (pověst, kapřík Jakub). Za hřbitovem v lese odbočíme z cyklostezky vpravo na č. 1122, která nás po vyznačené silnici s odbočkou vlevo na louce za lesem dovede k Památníku Jana Žižky z Trocnova (razítko s pověstí). Vyznačený okruh naučné stezky kolem archeologických vykopávek bývalého rodiště J. Žižky lze také absolvovat na kole.

Do Radostic pojedeme bez vyznačené cyklostezky po silnici (k odbočce ze silnice se vrátíme stejnou cestou). Za bývalou školou na návsi odbočíme šikmo vpravo a nezpevněnou zkratkou vyjedeme k silnici do Borovan, kde se napojíme na cyklostezku č. 1121. Po ní přijedeme k hlavní silnici, tu přejedeme a pokračujeme po spojovací úzké asfaltce ke křížku u silnice z Borovan do Ledenic přes Růžov.

U křížku se mění cyklostezka na č. 1050, po ní jedeme kolem lomu a skládky na křižovatku v Růžově, kde z cyklostezky odbočíme vpravo směr Vrcov. Před Vrcovem je umístěn v zatáčce opět infopanel s popisem božích muk a křížků v okolí. (razítko borůvkové v hostinci na návsi ve Vrcově). Přejedeme hlavní silnici a pokračujeme po úzké asfaltce přes pole a les do Hluboké u Borovan. (v místním hostinci opět možnost získat razítko). Za hostincem na křižovatce do Jílovic odbočíme vlevo, kolem zemědělského podniku mírně do kopce dojedeme ke křížku u myslivny, kde odbočíme vpravo do lesa. V lese se napojíme na silnici do Jílovic vlevo. Na kopci v lese na křižovatce odbočíme vpravo a po klidné asfaltce vyjedeme u vlakového nádraží v Jílovicích.

Pokračujeme vpravo po silnici přes řeku Stropnice (tato přírodně chráněná oblast se jmenuje Brouskův mlýn, vlevo za mostkem je informační panel o rezervaci). Na další křižovatce odbočíme z hlavní silnice vpravo, projedeme Třebeč (razítko) a ve Dvorci na křižovatce odbočíme vlevo na hl. silnici směr Trhové Sviny. Za obcí u silnice navštívíme soukromý Park exotických zvířat, kde získáme dvě razítka (pověst, kapr Jakub Borůvkář). Do Borovan se vrátíme přes Dvorec již po hlavní silnici. Před mostem přes Stropnici vlevo u lesní cesty je další infopanel s pověstmi z okolí.

Buškův hamr, Žumberk - 55 km

Trasa je mírná, pro trekingová kola a je vedena po značených cyklostezkách, po málo frekventovaných asfaltových silnicích a ve třech krátkých úsecích po polních cestách.

Z Borovan se vyjedeme po silnici na Trhové Sviny, v první vsi Dvorec však opustíme hlavní silnici a jedeme na křižovatce rovně do Třebče. Zde za rybníkem odbočíme vpravo na úzkou asfaltku, po které jedeme kolem křížků u cesty přes les z kopce směrem na Trhové Sviny. Asfaltová cesta končí Na Hvízdalkách, dále pokračujeme kolem rybníka po polní cestě na začátek Trhových Svinů, kde se napojíme na hlavní silnici vedoucí z Borovan.

Projedete přes náměstí ve směru na České Budějovice a po 100 metrech odbočíme vlevo na silnici vedoucí do Ločenic. Zde už je značena cyklostezka č. 1130. Po 3 km dojedeme k Buškovu hamru. Po prohlídce bývalé kovárny se vrátíte stejnou cestou do Trhových Svinů, hned za mostkem přes Svinenský potok však odbočíme vpravo a vyjedete u autobusového nádraží. Přejedete přes hlavní silnici a z Trhových Svinů jedete po silnici ve směru Benešov na Černou. Značená je zde již cyklostezka č. 1123, po které pojedeme až na Žumberk. U malého parčíku na konci T. Svinů odbočuje cyklostezka z hlavní silnice vpravo, vede souběžně s červenou turistickou značkou a naučnou stezkou polní cestou do kopce k poutnímu kostelu Nejsvětější Trojice. Nad kostelem u lesa zahýbá stezka vlevo, pod sebou máme krásný výhled na Trhové Sviny. V obci Čížkrajice odbočíme u rybníka vlevo směr Klažary. Po úzké asfaltce mezi lukami s krásnými výhledy na Slepičí i Novohradské hory dojedeme až do Žumberka.

Po prohlídce ojediněle zachované opevněné vesnice s tvrzí a kostelem pokračujete po cyklostezce 1046 do Žáru. Zde musíte jet krátký úsek po frekventované hlavní silnici (vedoucí z T.S. do N. Hradů) přes hráz Žárského rybníka. Hned za hrází odbočíme z hlavní silnice vlevo na polní cestu, souběžně vede také žlutá turistická značka a trasa Pamětí Slepičích hor. Lesní cestou přes Žárský les (cyklostezka je špatně značena, držíte se žluté tur. značky) vyjedeme na Janovce. Z Janovky je cesta částečně asfaltová a cyklotrasa 1046 tvoří "zub" (zkratka po žluté turist. stezce se nedoporučuje, vede močálovitým terénem). Za Karlovým rybníkem vede klidná asfaltová cyklotrasa v lese doprava a po dvou km se na lesní křižovatce napojí na cyklotrasu č. 1050, která vás zavede až do Borovan. Z lesa vyjedete u továrny Dobrá Voda a pokračujete podél říčky Stropnice do Petříkova. Na hlavní silnici se dáme vpravo, přejedete koleje (za nimi je vpravo odbočka k občerstvení Na Kocandě). Přes Těšínov, odkud je krásný výhled na Novohradské hory a cesta je lemována selskými statky, jedeme přes les kolem Veského rybníka do Jílovic. Na návsi bývá otevřený kostel sv. Jakuba. Zde cyklotrasa odbočuje vlevo přes les do Hluboké u Borovan. Závěrečný úsek vede do borovanského kopce.

Idyla třeboňské roviny (Ledenice, Kojákovice) 39 km

Nenáročná trasa pro trekingová kola, je vedena po málo frekventovaných asfaltových silnicích, přes typické jihočeské vesničky s lidovou architekturou, přírodou a podél rybníků. Cílem této cyklostezky je návštěva města Třeboně. Tato cyklotrasa prochází před Spolí, kde také najdete naše ubytování Mája.

Ze Spolí  se vydáte do Kojákovic, kde můžete navštívit vesnické památkové rezervace s venkovským muzeem. Cyklotrasa č. 1034 za muzeem odbočuje z hl. silnice vlevo do obce Kramolín. Zde se napojíte na silnici do Jílovic. Z kostela sv. Jakuba se cyklotrasa mění na č. 1050, pod kostelem odbočuje vpravo na úzkou asfaltku. Ta vede přes les do Hluboké u Borovan. Závěrečný úsek vede do borovanského kopce. Z Borovan se vydáte po cyklostezce č. 1050. Na křižovatce u staré vodárny jedete rovně po staré cestě kolem skládky do Ledenic. V Ledenicích krátce pokračujete po hlavní silnici směrem na Třeboň - na konci obce je vpravo odbočka k pískovně Manda - zde je soukromé muzeum historických a vojenských vozidel. Cyklostezka zde z hlavní silnice odbočuje vlevo do Zalin. V Zalinách na návsi u kapličky změníte cyklotrasu - do Zvíkova jedete po č. 1106 úzkou asfaltkou s výhledy do třeboňské roviny. Ve Zvíkově na křižovatce pokračujete vpravo do Vlkovic po č. 1096. Ve Vlkovicích za kapličkou odbočíte ze silnice vpravo na č. 1105 a kolem Vlkovického rybníku do Slavošovic jedete po polní cestě (jediný neasfaltovaný úsek - lze se silničními koly vynechat a ve Vlkovicích pokračovat do Libína po č. 1096). Ve Slavošovicích přejedete hlavní silnici a pokračujete po nové asfaltce do obce Libín. Zde se opět napojíte na cyklostezku č. 1096, po které pokračujete do Spolí.

Další cyklostezky na Borovansku ke stažení:

 

Kontakt

 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout